Dette er de viktigste endringene i TEK17

Plan- og bygningsloven er er ajourført

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Ny forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) trådte i kraft 1 juli 2017


Les mer

Jordskifte knyttet til utbygging "Urbant jordskifte"

Dette emnet tar for seg jordskifteloven i praksis og belyser hvilke lover som gjelde og hvordan de skal brukes i forskjellige scenarier.


Les mer

Strandsonen

Hvilke lover og regler gjelder for strandsonen og hvordan skal de brukes i praksis?

I emnet «strandsonen» kan du med en enkel språkform lese deg opp på hva og hvilke problemstillinger du må ta hensyn til og hvilke paragrafer som gjelder.


Les mer
Vis flere nyheter